Järjestäjille

Tule mukaan ja ehdota ohjelmaa lomakkeella.
Voit myös pyytää tapahtumatuottajatiimin luoksesi suunnittelemaan tapahtumaasi. Suunnittelupalaverissa voimme ehdottaa sisältöjä, kommentoida suunnitelmia, auttaa ohjelma-aikataulujen tekemisessä,  luoda FB event, käydä läpi lupa-asioita tai muita tuottamiseen liittyviä palveluja.  Ota rohkeasti yhteyttä info@kuopiojuhlii.fi tai soittele 044 241 2170.
Tapahtumainfoa löydät myös www.facebook.com/kuopiojuhlii

Tuotantotuki

TUOTANTOTUKI KUOPIO JUHLII -FESTIVAALIA VARTEN

Mihin voi hakea tuotantotukea?

Tuotantotukea myönnetään Kuopio Juhlii –tapahtuman ajanjakson 6.8. – 6.9.2020 aikana Kuopiossa järjestettävien kaikille avoimien yhteisöllisten, esteettömien, paikallista kulttuuritarjontaa täydentävien ja päihteettömien tapahtumien järjestelyistä aiheutuviin kuluihin. Myönnettyä rahaa voi käyttää mm. materiaali-, markkinointi ja palkkiokustannuksiin.

Tukea on haettava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tuotantotukea jaetaan 100-400 €/ tapahtuma. Tukihakemuksen voi lähettää milloin vain ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Keväällä saapuneet tuotantotukihakemukset käsitellään keväällä, viimeistään viikolla 24 ja toisen kerran viikoilla 32-33.  Tukipäätökset tekee Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan palvelut/kulttuuripalvelut.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea yksittäiset henkilöt, työryhmät, itsenäiset tuottajat, taiteilijat sekä yhdistykset. Tukea ei myönnetä yrityksille. Kun hakija on rekisteröimätön työryhmä, on hakijana työryhmän edustaja. Muut ryhmän jäsenet mainitaan hakemuksessa nimellä ja he vastaavat avustuksesta yhteisesti.

Tilitys

Tuki maksetaan jälkikäteen tilityslomaketta vastaan myönnettyyn summaan asti. Kuitit liitetään mukaan, jos maksettava summa on yli 200 €. Jos maksettava tuki on tätä pienempi, tulee tuen saajan säilyttää kuitit itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten. Tiliselvitys on tehtävä kuukauden kuluessa tapahtumasta. Tiliselvityslomake (pdf).

Mihin tukea ei myönnetä

Tukea ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tavoite on yritystoiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä tilaisuuksiin, jotka liittyvät esim. järjestön perustoimintaan. Näyttelytoimintaa ei pääsääntöisesti tueta. Tuotantotukea ei myönnetä tarjoiluihin, laitehankintoihin, tallenteisiin eikä julkaisuihin.

Lisätietoja antavat kulttuurisuunnittelijat Tiina Taskinen-Viinikainen p. 044 748 2374 ja Jonna Forsman p. 044 718 2468

Hae tukea sähköisellä  tuotantotukihakemuksella.

Hyvän tapahtuman resepti

Tapahtumaa suunniteltaessa kannattaa kiinnittää huomiota tiettyihin perusasioihin. Niiden avulla tapahtuma rakentuu hallitusti ja sen olennaiset piirteet nousevat esiin!

MITÄ OLET TEKEMÄSSÄ?
Kirjoita lyhyt kuvaus siitä, mitä olet tekemässä. Ajatusten kirkastamisen lisäksi tämä tiivistelmä toimii myöhemmin myös sopivasti tiedottamisen pohjana ja alustavana projektisuunnitelmana.

KENELLE TEET TAPAHTUMASI?
Oletko suunnannut tapahtumasi tietynlaiselle yleisölle? Tällainen haarukointi helpottaa
tapahtuman markkinoimista ja sen tiedottamista. Mahdollisen kohdeyleisön toiveita miettimällä voidaan myös ohjata tapahtuman sisällön suunnittelua.

MISSÄ TAPAHTUMA PIDETÄÄN?
Tapahtuman ulkoiset puitteet ovat olennainen osa tapahtumaa, ja voivat määrittää
merkittävästikin tapahtuman henkeä. Tapahtumapaikan suhteen on tärkeää pitää mielessä myös konkreettiset reunaehdot. Täytyykö tapahtumalle hakea lupa? Näin yleensä on, jos se aiotaan järjestää julkisella paikalla. Jos tapahtuma järjestetään muissa kuin omissa tiloissa, on syytä varata rahaa tilavuokraan.

MILLOIN TAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN?
Ajankohtaa mietittäessä kannattaa miettiä milloin mahdollinen kohdeyleisö on
todennäköisimmin liikkeellä. Lähistöllä olevat samanaikaiset tapahtumat eivät välttämättä ole kilpailijoita omalle tapahtumallesi, vaan ne voivat myös ohjata kiinnostunutta yleisöä paikalle.

KUKA TEKEE TAPAHTUMAN?
Tapahtuman varsinaista ydinsisältöä suunniteltaessa on hyvä jakaa työryhmän jäsenille
vastuualueet, kuka hoitaa mitäkin. Varsinaisen ydinsisällön lisäksi tapahtumien yhteydessä tulee usein esiin kaikenlaista pientä tehtävää. Kun perustehtävät on jaettu selkeästi, on tällaisiin yllättäviinkin tehtäviin helpompi tarttua.

MITEN TAPAHTUMASTA TIEDOTETAAN?
Tiedottaminen ja markkinointi ohjaavat kiinnostunutta yleisöä tapahtumaan. Ne myös luovat
tapahtuman ympärille odotuksia ja mielikuvia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästikin tapahtuman henkeen. Tapahtumakuvausta voi käyttää tiedottamisen pohjana. Tiedotus voidaan hoitaa useissa kanavissa. Sanomalehtien tapahtumakalentereita, ilmoitustauluja ja muita perinteisiä foorumeita seurataan edelleen tiiviisti. Sosiaalinen media tarjoaa kuitenkin monipuolisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

MILLÄ RAHALLA TAPAHTUMA TEHDÄÄN?
Tapahtumissa kertyy kustannuksia tilavuokrista, esiintyjien palkkioista, tarjoiltavista ja niin
edelleen. Kulut ovat luonnollisesti sitä pienemmät mitä enemmän tapahtumaa tehdään
vapaaehtoisvoimin. Pienetkin kulut on kuitenkin hyvä budjetoida niin, että menot ja tulot pysyvät tasapainossa. Pienehköissä tapahtumissa tulot muodostuvat pääasiassa pääsylipuista ja tarjoilumyynnistä. Pieniä tuloja on saatavissa myös sopimalla sponsoroinnista tapahtuman
yleisilmeeseen sopivien yritysten kanssa.

YKSITTÄISEN TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN ROOLI KUOPIO JUHLII -KOKONAISUUDESSA
Anya Production -yritys vastaa Kuopio Juhlii -kokonaisuuden koordinoinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa tapahtumakokonaisuuden rakentamista yksittäisistä tapahtumista sekä niiden markkinoimista yhteisen Kuopio Juhlii -sateenvarjon alla. Anya Pro myös neuvoo erilaisissa käytännön kysymyksissä yksittäisiä tapahtumanjärjestäjiä, joiden odotetaan huolehtivan pääasiassa itse oman tapahtumansa tuottamisesta. Mahdolliset lupa-asiat Anya Pro hoitaa keskitetysti tapahtumanjärjestää avustaen. Anya Pro järjestää yksittäisille tapahtumanjärjestäjille sparraustilaisuuksia, joissa käydään läpi tarpeen mukaan esimerkiksi sometiedottamiseen, sponsorien hankkimiseen ja tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Neuvoja ja lisätietoja: 044 2412170 / info@kuopiojuhlii.fi